радиозасечка

  • 1радиозасечка — сущ., кол во синонимов: 1 • засечка (11) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 2засечка — затес, затесь, радиозасечка, зарубина, рана, зарубка Словарь русских синонимов. засечка сущ. • зарубка • зарубина • затес Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 Информатик. 2012 …

    Словарь синонимов